BEAUTY MADE IN ITALY

意大利制造美容产品” 数字目录旨在促进涵盖意大利美容品牌、产品、解决方案和服务的卓越性、知名度和可用性。

该平台是意大利公司在第53届Cosmoprof WorldWide Bologna博洛尼亚世界美容展上展出的数字舞台。

发现参与公司。

696 结果

**MAISON8PURO**

 • 国家: Italia
 • 行业: 专业发
查看更多细节

[ COMFORT ZONE ]

 • 国家: Italia
 • 行业: 美容与水疗
查看更多细节

303 PHARMA SRL

 • 国家: Italia
 • 行业: Cosmoprime
查看更多细节

A.A.M. BEAUTY STAR SRL

 • 国家: Italia
 • 行业: 专业发
查看更多细节

A.P.S. S.R.L.

 • 国家: Italia
 • 行业: COSMOPACK 化妆品包装
查看更多细节

A+A DESIGN STUDIO

 • 国家: Italia
 • 行业: COSMOPACK 化妆品包装
查看更多细节

AB GROUP S.R.L.

 • 国家: Italia
 • 行业: 美容与水疗
查看更多细节

ABEAUTY S.R.L.

 • 国家: Italia
 • 行业: Cosmoprime
查看更多细节

ABIBY.IT

 • 国家: Italia
 • 行业: 美容科技
查看更多细节

ABOUTLUX SRL

 • 国家: Italia
 • 行业: 美甲世界
查看更多细节

ACCA KAPPA DI H. KRULL & C. SPA

 • 国家: Italia
 • 行业: 化妆品和洗护用品
查看更多细节

ACCADEMIA DELLA BELLEZZA

 • 国家: Italia
 • 行业: 美容与水疗
查看更多细节

ACETAIA LEONARDI SRL

 • 国家: Italia
 • 行业: Cosmoprime
查看更多细节

ADI srl

 • 国家: Italia
 • 行业: 专业发
查看更多细节

AFMA SRL

 • 国家: Italia
 • 行业: 美容与水疗
查看更多细节

AGVGROUP SRL

 • 国家: Italia
 • 行业: 专业家具和设备
查看更多细节

ALA SRL

 • 国家: Italia
 • 行业: 化妆品和洗护用品
查看更多细节

ALCE SAS

 • 国家: Italia
 • 行业: COSMOPACK 化妆品包装
查看更多细节

ALEA SAS

 • 国家: Italia
 • 行业: 美容与水疗
查看更多细节

ALFAPARF MILANO

 • 国家: Italia
 • 行业: 专业发
查看更多细节

合作方
支持方
主办方